Βελόνα μεσοθεραπείας Dr. Pen M7-Ν2-E30

2.10 

Βελόνα μεσοθεραπείας Dr. Pen M7-Ν2-E30

Βελόνα μεσοθεραπείας Dr. Pen M7-Ν2-E30

Βελόνα μεσοθεραπείας Dr. Pen M7-Ν2-E30

  • Skincare
  • Large Pores
  • Fine Lines
  • Skin Rejuvenantion
  • Anti-aging
  • Deep Moisturizing
  • Collagen Induction
  • Fine lines & wrinkles
SIZE

NANO ROUND, NANO SQUARE, P9, P12, P36, P42

Καλάθι αγορών