Βελόνα μεσοθεραπείας Dr Pen Α1

2.10 

ROUND NANO NEEDLE A1

Βελόνα μεσοθεραπείας Dr Pen Α1

Βελόνα μεσοθεραπείας Dr Pen Α1

  • Skincare
  • Large Pores
  • Fine Lines
  • Skin Rejuvenantion
  • Anti-aging
  • Deep Moisturizing
  • Collagen Induction
  • Fine lines & wrinkles
SIZE

NANO ROUND, NANO SQUARE, 9P, 12P, 24P, 36P, 42P

Καλάθι αγορών